Judo

Judo - Pehmeä tie

Judo on maailman suosituin kamppailulaji. Kansainvälisessä Judoliitossa (IJF) on jäsenenä 187 kansallista judoliittoa edustaen samaa määrää valtiota. Olympialajina tunnettu judo tuli Suomeen 1950-luvulla ja Suomen Judoliitto perustettiin vuonna 1958. Suomessa judoseuroja on yli 100. 

Sanassa JU-DO 'Ju' tarkoittaa joustamista tai lempeyttä ja 'Do' merkitsee periaatetta, tietä, elämäntapaa. Judossa voimaa ei vastusteta voimalla vaan käännetään se käyttäjäänsä vastaan. 

Lajin perustaja kasvatustieteiden tohtorin Jigoro Kano jakoi judon päämäärät fyysisiin ja henkisiin. Fyysisenä päämääränä on saavuttaa hyvä fyysinen kunto. Henkisinä päämäärinä ovat kilpailutaito (suppea päämäärä) ja henkinen kasvu (laaja päämäärä). Kanon mielestä mieltä ja kehoa pitää harjoittaa tasapuolisesti ja judossa niitä voi harjoittaa samanaikaisesti. 

Judon harjoittelussa noudatetaan Kanon luomia periaatteita "maksimaalinen teho" ja "yhteinen hyvä". Edellinen tähtää kaikessa tekemisessä päättäväisyytteen, keskittymiseen ja parhaansa yrittämiseen. Jälkimmäinen näkyy harjoituksissa yhteistyönä ja keskinäisenä kunnioituksena - judoa ei voi harjoitella yksin. Judoon kuuluu keskeisenä myös tasa-arvo. Kaiken ikäiset voivat harjoitella keskenään ja oppia toisiltaan. Naiset ja miehet, tytöt sekä pojat voivat harjoitella yhdessä ongelmitta. Judo tatamilla ei ole arvonimiä eikä titteleitä ja kaikki judokat ovat sinuja keskenään. Judokoiden suuri keskinäinen luottamus on sekä seuraus että edellytys harjoittelussa. Judon tekniikoiden heittojen, käsilukkojen ja kuristusten harjoittelu ei ole mahdollista, jollei harjoituskumppaaniin synny lujaa luottamusta. 

Judo on totta. Judossa kaikki tekniikat voidaan suorittaa tehokkaasti mutta turvallisesti harjoituskumppania vahingoittamatta. Yhteisiä pelinsääntöjä harjoitellaan jo heti peruskurssilla. Itsensä suojelemista opetellaan pehmeästä kaatumisesta käsilukkoon tai kuristukseen antautumiseen. 

Judoon tutustuminen ja harrastuksen aloittaminen tapahtuu peruskurssien avulla. Kurssilla opetellaan perusasioita turvallisesta kaatumisesta, kehon ja mielen hallinnasta sekä kamppailutaidosta judo-tekniikoiden ja muiden fyysisten harjoitteiden avulla. Valtaosa harjoitteista tehdään yhteistyössä parin kanssa. Peruskurssille tuleminen ja lajin harrastamisen aloittaminen ei vaadi mitään erityisominaisuuksia. Lajissa edistyminen tapahtuu yksilöllisesti omaan tahtiin. Judossa kaikki harjoitukset ovat ohjattuja. 

Johdatus ensimmäisiin judoharjoituksiin

Ennen judoharjoituksia pestään jalat, koska judoa harrastetaan tatamilla paljain jaloin. Judo tulee Japanista, joten kumarrukset kuuluvat lajin luonteeseen. Tatamin reunalla kumarretaan ja myös tatamilta poistuttaessa kumarretaan. Lisäksi harjoitus aloitetaan ja päätetään yhteiskumarrukseen.

Ensimmäisissä harjoituksissa aloitetaan judon alkeista - opetellaan pehmeää kaatumista eli ukemia eri suuntiin ja harjoitellaan ensimmäistä sidontaa. Kun ukemi alkaa sujua muutaman viikon harjoittelun jälkeen, voidaan vähitellen aloittaa heittoharjoittelu. Judoharjoituksiin kuuluu myös alkulämmittely ja venyttelyä.

Ensimmäisiin judoharjoituksiin pukeudutaan t-paitaan ja verkkahousuihin. Parin viikon harjoittelun jälkeen tilataan seuran kautta yhteisesti judopuvut eli judogit. Judogin voi hankkia myös itse. Täysipainoinen harjoittelu alkaa, kun kaikilla on judogit. Vähitellen opitaan keltaisen vyön tekniikat eli ukemit, muutamia sidontoja ja heittoja. Tästä noin 10 vuoden päästä judogi solmitaan mustalla vyöllä.

Tervetuloa ensimmäisiin harjoituksiin!